De kinderen van 5A moesten enkele Sint-opdrachten volbrengen om hun snoepzakje te ontvangen... Oef, alle opdrachten geslaagd dus alle snoepzakjes uitgedeeld!