Code geel in het onderwijs

Na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen nu verregaand versoepeld worden. Nu het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede samenleving klaar is voor die stap, schakelen ook de scholen vanaf vandaag, maandag 7 maart, naar code geel van de onderwijsbarometer. Minister Ben Weyts en alle onderwijspartners willen directies, leraren, personeelsleden, ouders en leerlingen van harte bedanken voor alle inspanningen en opofferingen sinds de start van de pandemie. 

Hieronder lees je welke versoepelingen er concreet worden doorgevoerd en wat ongewijzigd blijft.

Wat betekent fase geel concreet op school?
Wat verandert er vanaf maandag 7 maart?

 • Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer dragen.
 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden, schooluitstappen, ... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.
 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen zijn niet langer digitaal. 
 • Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal.
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.
 • Ineten blijft aangeraden. Vanaf donderdag 10 maart 2022 is het mogelijk om je kind ’s middags af te halen aan de schoolpoort:
  Grote Baan: 11.50 u. afhalen aan de voorste poort en terugbrengen tot aan de middelste schoolpoort vanaf 12.55 u. (begin van de lessen om 13.05 u.)
  Strepestraat: 12 u. afhalen aan poort Strepestraat en terugbrengen tot aan poort Strepestraat vanaf 13 u. (begin van de lessen 13.10 u.)

  Alle kinderen die blijven ineten, eten ‘s middag nog steeds samen met de klastitularis in de klas.
  Strepestraat: 12 u. eten – 12.30 u. spelen
  Grote Baan:
  Kleuters 11.50 u. spelen – 12.30 u. eten in de klas
  Lagere school 11.50 u. eten – 12.30 u. spelen

  Er is ’s middags GEEN toezicht aan de oversteekplaatsen Grote Baan-Strepestraat en Grote Baan-school.
   

Wat blijft ongewijzigd?
 

 • WIE ZIEK OF BESMET IS, BLIJFT THUIS.
 • We ventileren en verluchten maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • We organiseren wat gemakkelijk buiten kan ook zo veel mogelijk buiten.
 • We houden zo veel mogelijk afstand en vragen om drukte aan de schoolpoort te vermijden en ook daar afstand te houden.
 • We passen basishand- en hoesthygiëne toe.
 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.
 • Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kunnen we altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren.

Komt jouw kapoen ook naar onze school?