Klasbrief thema 'Fluo aan goed gedaan, helm op tip top!'

Beste ouders,

De kleuters hun blik wordt stilaan verruimd van hun eigen gezin en huis naar de wereld rondom hen. Elke dag komen ze in contact met het verkeer. Ze gaan te voet, met de auto, het vliegtuig, de trein, de fiets,… ergens naartoe. Ze zien de verschillende verkeersborden langs de weg en nemen actief deel aan het verkeer. Tijd om hier in de klas even bij stil te staan. De komende 2 weken (van 22 mei t.e.m. 02 juni) verdiepen we ons in het thema ‘Fluo aan goed gedaan, helm op tip top’. We hebben het onder meer over de verkeerslichten, verkeersborden en de verschillende voertuigen in het verkeer. We staan stil bij de gevaren van het verkeer en leren ons veilig in het verkeer voort te bewegen. Tijdens de 2de week staan we even stil bij de taken van de politie in het verkeer. Er staan weer leerrijke weken op de planning.

We starten het thema met het verhaal ‘De kikkertjes gaan op pad’. De kleuters maken hierin kennis met verschillende situaties in het verkeer en verschillende voertuigen. Dit verhaal zorgt voor een eerste indruk over het thema. De kleuters gaan hierna aan de slag met het opstellen van een woordweb. De kleuters leren voorwerpen en personen benoemen, associaties maken, clusters vormen, verbanden leggen,…. De kinderen leren dieper nadenken over een woord/onderwerp. Het leert hen de wereld rondom hen in te delen en te begrijpen.

In het verhaal leren de kikkertjes dat ze moeten oversteken op een zebrapad. We doen een knipoefening waarbij de kleuters de stroken van het zebrapad moeten uitknippen. Deze kleven we later op een zwart papier.

Op straat zien we verschillende voertuigen passeren. We gaan dit zelf waarnemen en turven. Welke en hoeveel voertuigen zien we langsrijden? Dit gaan we systematisch bijhouden door te turven. We bespreken onze resultaten in de klas en maken dit overzichtelijk aan de hand van een beelddiagram.

Er zijn verschillende vervoersmiddelen die men kan gebruiken om zich te verplaatsen. Niet elk voertuig verplaatst zich op dezelfde manier. Sommige kan je vinden op het water, in de lucht of het land. We knippen en plakken deze vervoersmiddelen op de juiste plaats.

We doen aan schrijfdans waarbij we een verkeersbord creëren. We starten met het vormen van een ronde. In het midden komt een zwart kruis. Tijdens deze schrijfdans zetten we in op de soepelheid in de pols om deze schrijfbewegingen te kunnen uitvoeren. Dit hebben de kleuters nodig om in de lagere school de letters te kunnen schrijven.

Veel kinderen komen elke dag met de fiets. Maar hebben ze deze al eens wat uitgebreider bekeken? Welke onderdelen heeft onze fiets allemaal en hoe passen deze in elkaar? We bekijken de fiets van dichterbij. Na deze waarneming leren we nog een versje over de fiets.

Het is belangrijk dat we leren om ons veilig in het verkeer te begeven. Daarom gaan we ook praktisch aan de slag. We oefenen op het fietsen aan de hand van een fietsparcours met verschillende obstakels. Verder leren we ook veilig oversteken met begeleiding aan een zebrapad.

Samen met Staf de meetgiraf gaan we racen met auto’s. We meten welke auto het snelst is en meten de afstand die auto’s afleggen. We rangschikken de auto’s volgens de gemaakte snelheid en afstand.

We ontdekken de verschillende taken van de politie in het verkeer. Op donderdag 1 juni krijgen we bezoek van de politie. Ze komen vertellen over wat zij doen, welke materialen ze allemaal gebruiken en nog veel meer. De kleuters krijgen ook de kans om de vragen te stellen die we eerder in de klas opstelden.

We hebben geleerd dat je op de fiets moet bellen wanneer je iemand voorbij steekt. Je kan natuurlijk de fietsbel ook gebruiken voor andere dingen zoals het maken van een muziekstukje. We ontdekken dat niet elke fietsbel hetzelfde klinkt en componeren ons eigen fietsbellen-muziekstuk. De kleuters die dit thuis hebben, mogen op vrijdag 2 juni een fietsbel meebrengen.

Ook in de hoeken kunnen de kleuters aan de slag met het thema. In de autohoek vinden de kleuters een racebaan. Ze gaan hier zelfstandig aan de slag met de eerder geleerde begrippen en inzichten van Staf de meetgiraf rond afstand en snelheid.

In de klas vind je ook een fietsenwinkel terug. Ze verkopen er alles wat je nodig hebt om helemaal klaar te zijn voor een fietstochtje. We hebben vlaggetjes, bellen, fietstoeters, fluovesten, helmen,…

Op de tafels zijn opdrachten te vinden die de verschillende ontwikkelingsdomeinen uitdagen. Zo heb je fijn motorische opdrachten waarbij de kleuters auto’s moeten vastspelden op de juiste weg. Ze houden hierbij rekening met de kleur en oefenen de kracht in hun vingers bij het hanteren van de wasknijper waar de auto op te hangen. Ook het versieren van voertuigen met pomponnetjes en magnetische schijfjes is een oefening op hun pincetgreep.

De kleuters hun wiskundig denken dagen we uit met topologiekaarten van de verkeersborden. Je kan je ook altijd verplaatsen met de luchtballon. Ze moeten goed kijken welke en hoeveel mannetjes er in elke luchtballon mogen. Dit doen we aan de hand van opdrachtenkaarten. Op de lichttafel bouwen we voertuigen na met patroonblokken. We zetten hier extra in op het ruimtelijk inzicht en het herkennen van de geometrische figuren.

We gaan aan de slag met taal binnen het domein lezen. We maken een trein na met de juiste wagons. Dit is een oefening waarbij de kleuters gedetailleerd moeten leren kijken en prenten onderscheiden van elkaar. Deze vaardigheden hebben ze later ook nodig om letters van elkaar te kunnen onderscheiden.

We leren weer heel wat nieuwe begrippen en woorden. Volgende nieuwe woorden staan centraal tijdens ons thema: parkeren, aandachtig zijn, het tandwiel, besturen, vervoeren, de overtreding, de passagier, reflecterend, snel-sneller-snelst, de hindernis.

In de plaatselijke bibliotheek kan je ook leuke boekjes terugvinden om te ontlenen:

- ‘Dip en Dap in het verkeer’ van Jasper Polane

- ‘Tram BXL’ van Marjolein Pottie

- ‘Met Filipa Fazant naar de overkant’ van Briony May Smith

- ‘Op reis met het vliegtuig’ van Pierre Winters

- ‘De politieman’ van Liesbet Slegers

- …

Nog enkele belangrijke momenten om te onthouden:

  • Woensdag 24/05 van 8.45 u. tot 10 u. meespeelmoment. Alle (groot)ouders die hiervoor ingeschreven hebben zijn dan welkom om te komen meespelen.
  • Maandag 29/05 Pinkerstermaandag: GEEN school
  • Donderdag 01/06 bezoek van de politie.
  • Vrijdag 02/06: De kleuters die dit thuis hebben brengen die dag een fietsbel mee voor een muziekactiviteit.
  • Maandag 05/06 verlofdag

 

Groetjes,
Juf Marthe

Komt jouw kapoen ook naar onze school?