Klasbrief thema 'De 3 biggetjes'

Beste ouders en liefste vriendjes,

Na de herfstvakantie starten we met het thema ‘De 3 biggetjes’. Dit thema is gegroeid uit het thema herfst. Tijdens onze herfstwandeling sloeg bij heel wat kinderen de fantasie op hol: kabouters, trollen, elfjes, heksen en wolven. De wolf bleef gedurende het hele herfstthema terugkomen in onze klasgesprekjes. Vandaar de keuze voor dit sprookje. Bovendien geeft dit thema heel wat mogelijkheden tot tellen, cijfer 3, rangorde,… maar ook tot rollenspel en bouwen.

We starten ons thema met het sprookje ‘De 3 biggetjes’ van Kathleen Amant waarbij we ook stilstaan bij enkele nieuwe woorden: de schoorsteen, de rangorde (1ste, 2de en 3de die we ook gaan toepassen in onze rij), het cijfer 3 (cijferbeeld, dominobeeld en getalbeeld), metselen, stevig, een big, lui zijn, stro, hout, steen en tot slot pikken we ons woordtrapje weer op ‘stappen, lopen, spurten’. Na de vakantie moeten er enkele afspraken weer herhaald worden en ongetwijfeld zal de afspraak in verband met het niet lopen in de klas of door de gang terug herhaald moeten worden.

Aan de knutseltafel ontdekken we verschillende materialen om mee te schilderen: takken, stro en steen. We ontdekken de eigenschappen van deze materialen en gaan er mee aan de slag om een huisje van stro, takken of steen te creëren. Daarnaast maken onze kinderen opnieuw kennis met het volgen van een stappenplan. Ze zullen aan de hand van dit stappenplan zelf een big leren tekenen. Bij deze opdracht oefenen we onze beginnende lees- en schrijfvaardigheid.

In onze bouwhoek zullen er verschillende materialen binnengebracht worden om te bouwen. Het is de bedoeling dat onze kleuters een stevig bouwwerk maken zodat de wolf hun huisje niet omver kan blazen. Zou dit lukken? Deze opdracht zet de kinderen aan tot nadenken: welke materialen, hoe bouwen we,…

Ook onze poppenkamer zal ondergedompeld worden in dit thema. Met de nodige verkleedspullen en attributen kunnen onze kleuters aan de slag gaan om het verhaal na te spelen.

Tellen staat ook op het programma en valt onder de rekenroutines. Staf de meetgiraf kennen de kinderen al erg goed. Om het tellen te ondersteunen gebruiken we Marylin de telspin. Voor kleuters is het niet evident om een juiste hoeveelheid aan een cijfer, dominobeeld of getalbeeld te koppelen. Dit oefenen we in aan de hand van dobbelspelletjes (eerst tot 3 als dit lukt tot 6). Het begrip evenveel is hierbij erg belangrijk. Ook in onze winkel zullen de kinderen 1,2 of 3 spulletjes kunnen kopen. Hier zullen ze dan ook telkens 1,2 of 3 munten voor moeten betalen. Wanneer we voldoende geoefend hebben met echte materialen, proberen we ook een werkblaadje te maken. Zo zullen we het grootste biggetje helpen bij het verzamelen van 3 stenen en maken we groepjes van 3.

In de bibliotheek van Hulshout en Herselt zijn er heel wat boekjes rond dit sprookje te vinden zoals: ‘De drie biggetjes’ van Kathleen Amant, ‘De drie biggetjes’ van Mariachiara Di Giorgio en Josep Jacobs, ‘Het verkleedpartijtje’ van Laurence Bourguignon, ‘Sprookjesbundel’ van Mariachiara Di Giorgio. Ook boeken rond biggetjes zijn erg leuk bij dit thema zoals: ’10 bolle biggetjes keken naar de maan’ van Lindsay Lee Johnson, en zeker niet te vergeten de boekenreeks van ‘Big’ van Pauline Oud. Wisten jullie dat je ook een Smartgame kan ontlenen rond dit thema?

De voorleesweek staat voor de deur en in de maand november zetten we met alle kleuterklassen de grootouders in de bloemetjes. Tijdens dit thema maken we een werkje voor onze grootouders. Er worden 2 werkjes per kleuter voorzien, maar ik had ook graag enkele grootouders in onze klas uitgenodigd om te komen voorlezen. Jullie kapoen kreeg hiervoor al een inschrijvingsbrief mee naar huis.

Belangrijke data:

  • 11 november: Wapenstilstand (geen school)
  • 16 november: pedagogische studiedag (geen school)

Groetjes,

juf Els

Komt jouw kapoen ook naar onze school?