Klasbrief thema 'Kikker en zijn vriendjes'

Dag papa’s en mama’s,

De komende twee weken werken we in de klas rond het thema ‘Kikker en zijn vriendjes’. Tijdens dit thema staan de prentenboeken van Max Velthuijs centraal. Elke dag werken we rond een ander prentenboek. We beginnen de dag telkens met het beluisteren en bekijken van het digitaal verhaal. De prentenboeken zelf worden aangeboden in de boekenhoek zodat de kleuters het verhaal zelf ook nog eens kunnen lezen a.d.h.v. de prenten. 

Tijdens dit thema geven we extra aandacht aan het begrijpend lezen en luisteren a.d.h.v. onze lees- en luisterstrategieën: 

  • Visualiseren: We kijken hierbij heel goed naar de kaft van het boek en luisteren naar de titel van het boek. Waarover zou het verhaal gaan? Wat weten jullie al over … ? 

  • Afleiden: Hier kijken we naar de prenten in het boek. Hoe zou Kikker zich voelen? Wat doet hij hier op deze prent? Waarom zou hij dat doen? 

  • Samenvatten: Op het einde van het verhaal gaan we nog eens naar alle prenten kijken. Bij elke prent mag een andere kleuter één zin vertellen… Wie kan nu eens het hele verhaal kort vertellen (terwijl we naar de prenten kijken)? 

  • Verbinden: Hier staan we stil bij onze eigen ervaringen. Wie is er ook wel eens bang in het water? Mis jij je mama, papa, broer, zus ook wel eens als je gaat logeren? 

  • Voorspellen: Tijdens het verhaal staan we soms stil… Wat zouden de vrienden van Kikker nu nog kunnen doen? Zouden ze nu niet naar buiten gaan omdat het regent? 

  • Vragen stellen: Tijdens al deze strategieën stellen we heel wat vragen wat de betrokkenheid verhoogt tijdens het luisteren naar het verhaal.

De volgende woorden staan de komende weken in de kijker: de gestreepte broek, de gespreide armen, geeuwen/gapen, trots/fier, treurig/bedroefd, verdwalen (de weg niet meer vinden) en logeren (gaan slapen bij iemand). We staan stil bij de bijvoeglijke naamwoorden en synoniemen. Onze kleuters ervaren dat we met één woord kunnen omschrijven hoe iets er uit ziet en ervaren dat er voor sommige handelingen, gevoelens meer dan één woord bestaat. De kleuters proberen ook de betekenis van een woord te omschrijven nadat de juf het een paar keer heeft voorgedaan. 

We oefenen ook op het uitbeelden van onze gevoelens na het beluisteren van de verhalen van Kikker. Hiervoor maken we eerst een Kikker-kroon. De kleuters mogen om beurten Kikker zijn en een gevoel uitbeelden. Wij moeten dan aan de hand van de gezichtsuitdrukkingen en de lichaamstaal raden hoe kikker zich voelt: blij (trots/fier), vrolijk, verrast, verdrietig (droevig/treurig), moe, boos, woedend, verlegen, bang… 

Alle boekjes waar wij rond werken vind je in de bib van onze gemeente: ‘Kikker is kikker’, ‘Kikker vindt een vriendje’, ‘Kikker gaat zwemmen’, ‘Kikker en het slaapfeest’, ‘Kikker en de stoelendans’, ‘Kikker is bedroefd’, ‘Kikker speelt verstoppertje’ en ‘Kikker gaat logeren’. 

Belangrijk data: 

  • Donderdag 20/4: zwemmen 

  • Maandag 1/5: geen school 

Groetjes,
juf Sofie 

Komt jouw kapoen ook naar onze school?