Klasbrief thema letters

Hallo ouders,

Na de krokusvakantie starten we in de klas met het thema letters.

Week van 27 februari – 10 maart: letters

Bijna al de letters van het alfabet zijn al aan bod gekomen tijdens de letter van de week op dinsdag. Nog enkele letters en dan is het letterboekje klaar!

Tijdens dit thema gaan onze kleuters extra hard oefenen op al die lettertjes van het alfabet.

We starten ons thema met een zoektocht naar letters doorheen de school. Waar zien we letters en waar gebruiken we letters op onze school? Welke letters herkennen we en welke letters kennen we nog niet? Op een speelse manier leren kleuters op zoek te gaan naar letters!

De kleuters gaan bij een werkje dezelfde letters moeten zoeken. Hierbij is het belangrijk dat ze een aantal letters kunnen herkennen en de gelijkenissen en verschillen tussen de letters kunnen aanduiden.

Al de letters mogen de kleuters naschrijven aan de hand van een voorbeeld. Zo leren ze de lettertjes op de juiste manier schrijven, want de juiste schrijfwijze is heel belangrijk voor het 1ste leerjaar!

Nu de kleuters met alle letters kennis gemaakt hebben, gaan we dan ook stilaan leren om woordjes te vormen met al die lettertjes. Hier leggen we vooral de nadruk op de begin- en eindletter. De kleuters gaan goed moeten luisteren met welke letter het woordje begint en met welke letter het woordje eindigt. Ook leren de kleuters hierbij om te reflecteren op de plaats van letters in woorden.

En als we woordjes kunnen vormen, kunnen we natuurlijk ook zinnen beginnen maken. De kleuters maken kennis met korte zinnetjes en moeten hierbij het eerste woord en het laatste woord van de zin kunnen aanduiden. De begrippen eerste en laatste komen hier veelvuldig aan bod.

Ook het rijmen komt aan bod tijdens dit thema. De kleuters gaan goed moeten luisteren welke woordjes rijmen. Eerst oefenen we dit nog eens goed via een kringspel en daarna gaan de kleuters zelfstandig rijmen via een rijmwerkblaadje. Zo leren de kleuters om zelf rijmwoorden te zoeken bij een opgegeven woord.

In onze klas leren wij de hoofdletters, maar in het eerste leerjaar gaan de kleuters starten met het leren van de kleine letters. Tijdens dit thema gaan de kleuters al even kennismaken met de kleine letters. Via een memorie gaan de kleuters de hoofdletter en de kleine letter bij elkaar moeten zoeken. Zo leren ze al spelenderwijs welke letters er op elkaar lijken en welke helemaal niet. En ze leren ook dat hoofdletters rechtlijnige vormen zijn en kleine letters eerder gebogen vormen. Dit spelletje krijgen de kleuters mee naar huis, zodat ze thuis ook de lettermemorie kunnen spelen.

De moetjes en magjes voor dit thema zijn:

• Moetje 1: ontcijfer de lettercode. De kleuters gaan een woord moeten vormen via de lettercode. De nadruk ligt hierbij op het reflecteren van de plaats van de letters in het woord.

• Moetje 2: maak telkens groepjes van 5 letters. Juist tellen tot 5 en die 5 letters verzamelen in een cirkel wordt hierbij ingeoefend.

• Magje 1: welke brief hoort in welke brievenbus. De kleuters gaan goed moeten kijken naar de namen die op de enveloppe staan en dezelfde naam moeten terugzoeken op de brievenbussen.

• Magje 2: kleur volgens de juiste kleur. De woordjes groen, geel, rood en blauw staan op de tekening en de kleuters moeten a.d.h.v. die kleurnamen de prent juist inkleuren. Het herkennen van die 4 woordjes is hier belangrijk bij.

De nieuwe woordenschat leren onze kleuters tijdens het verhaal ‘Grote Anna leert lezen en rekenen’ van Kathleen Amant. Deze nieuwe woordjes komen aan bod: lawaai, de schoolspulletjes, het schoolplein/speelplaats en kennismaken.

Leuke prentenboeken in dit thema zijn: 'Aap leest een letter' van Isabelle Gielen, 'Alfabet' van Charlotte Dematons en 'De letterkabouters' van Emy Geyskens.

Nog even een weetje!

In de kleuterschool zijn we dit schooljaar van start gegaan met te werken rond onze rekenroutines. Voor elke routine is er een handpop voorzien, waardoor de rekenroutines meer invulling krijgen voor onze kleuters. In onze klas starten we met Marylin de telspin en Staf de meetgiraf. Marylin de telspel baseert zich op oefeningen en spelletjes rond het tellen en Staf de meetgiraf baseert zich op opdrachtjes rond het meten.

Belangrijke datums om te onthouden:

  • Donderdag 9 maart: de kleuters gaan in de namiddag zwemmen
  • Woensdag 22 maart: oudercontact (meer info volgt in een aparte brief)

 

Lieve groetjes,
Lore

Komt jouw kapoen ook naar onze school?