Klasbrief thema 'Loei dolle pret op de boerderij'

Beste ouders,

De afgelopen periode hebben we stil gestaan bij de bloemen die tot leven komen en de kriebeldiertjes die je tussen het gras vindt. Niet enkel de natuur verandert, maar ook de boeren gaan aan het werk. De velden worden bewerkt, er wordt geoogst met grote tractoren, de boerderijdieren krijgen kleintjes,… Een nieuwe interessante insteek om mee aan de slag te gaan in de klas. Tijdens de komende weken (van 1 mei t.e.m. 19 mei) verdiepen we ons in het leven op en rond de boerderij met het thema ‘Loei dolle pret op de boerderij’.

We starten ons thema met het oproepen van onze voorkennis. Deze voorkennis verzamelen we in een woordweb. Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan het opstellen van ons woordweb en om onze basiskennis aan te vullen, starten we met het vergaren van de eerste informatie. We verdelen ons in kleine groepjes en doen de eerste indrukken op rond ons thema. De groepjes gaan aan de slag met (prenten)boeken, de computer en bekijken een aantal filmpjes. Na het verwerven van deze (nieuwe) informatie stellen we ons woordweb op en vullen het verder aan gedurende ons thema.

Het eerste diertje dat we tegenkomen op onze boerderij is het schaap. Wat een zachte vacht en mooie krulletjes heeft het schaap. Het schaap op onze papieren heeft nog niet zo’n mooie krulletjes. We gaan al schrijvend aan de slag om ons schaap krullen te geven. We oefenen dit eerst in scheerschuim en gaan later aan de slag op papier.

Op de boerderij is heel wat te beleven. Je hebt er verschillende dieren, machines, personen… . Wij gaan op zoek naar rijmwoorden op de boerderij bv. lam-kam, kip-schip, boer-voer, …

We maken een werkje waarbij we op zoek moeten naar het prentje dat niet bij de andere prentjes hoort van de boerderij. De kleuters leren hierdoor wiskundig ordenen door zich te richten op samenhangende kenmerken. Verder is het ook een goede oefening op het benoemen van voorwerpen en personen.

Op de boerderij vinden we ook enkele hondenhokken. Welk hok is nu van welke hond? Hier komen we achter door de matrix op te lossen. We onderscheiden de prentjes door te focussen op 2 kenmerken en gaan op zoek naar het juiste vakje in de matrix. Hiervoor moeten we de begrippen naar boven, naar beneden en naar opzij correct toepassen (ruimtelijk inzicht).

Neem je schaar al maar in de hand want we gaan eendjes knippen die bij onze vijver aan de boerderij horen. We maakten al een vijver door het golfpatroon te schrijven tijdens een schrijfdans. Onze vijver is toch maar leeg zo alleen met water. Daarom knippen we eendjes om op onze vijver te laten snateren.

In de lente worden veel jonge dieren geboren op de boerderij. We ontdekken aan de hand van een klassikale activiteit welke jonge dieren bij welke mama horen en achterhalen ook de naam van deze dieren. Zo komen we te weten dat een klein varkentje een biggetje is en dat mama varken een zeug is.

Marylin de telspin (rekenroutine) heeft ook een fijn plekje gevonden op de boerderij. Ze vertoeft graag in de stallen. Daar heeft ze een overzicht over alle boerderijdieren. Wat zijn het er veel! Kunnen jullie Marylin helpen om ze te tellen?

We lezen het verhaal ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop heeft gepoept’. Het is een humoristisch verhaal over de zoektocht naar welk boerderijdier op de mol zijn kop heeft gepoept. De kleuters moeten aandachtig het verhaal beluisteren en later het verhaal navertellen aan de hand van prenten.

We maken nog een knip- en plakwerkje waarbij we boerderijdieren moeten ordenen volgens hoeveelheid. De begrippen meeste-minste staan hierbij centraal en het tellen van de boerderijdieren. Marylin de telspin komt tijdens deze activiteit ook zeker een kijkje nemen.

We sluiten het thema af met het bakken van een boerenappelcake. We bekijken de ingrediënten van dichterbij en nemen deze waar met al onze zintuigen. We oefenen op het verwoorden van datgene dat we waarnemen (zacht, hard, groot, klein, rond, …). We lezen ons recept/stappenplan en werken samen. We leren veilig en hygiënisch werken met de materialen en ingrediënten en hebben extra aandacht voor het goed sorteren van ons afval.

In de poppenkamer zijn er verschillende stallen terug te vinden. De varkentjes rollen er in de modder en de koeien smullen van het verse stro. We versterken onze reeds verworven informatie door deze toe te passen tijdens ons spel. We oefenen onze nieuwe woordenschat in tijdens het spel en leren samen een rollenspel opbouwen. Om de kleuters hierin te ondersteunen werken we met rollenkaartjes.

In onze ontdekbak vinden we stro. In het stro zitten verschillende boerderijdieren en hun kleintjes verstopt. Kunnen we de juiste dieren vinden en aan elkaar koppelen?

Paulette de koe is haar vlekken verloren. We kijken goed naar de prent en geven Paulette en haar koeienvrienden hun vlekken terug. We moeten gedetailleerd kijken naar de vlekken om zo de juiste vlek terug te vinden en zetten in op ons ruimtelijk inzicht om de vlek ook op de juiste plek te plaatsen.

In onze bouwhoek lopen alle dieren door elkaar. We bouwen stallen voor alle dieren. We moeten er rekening mee houden hoeveel dieren er in de stal moeten passen en hoe groot de dieren zijn. Niet elke stal moet even groot zijn. In deze hoeken spreken de kleuters hun ruimtelijk inzicht aan en moeten de kleuters meten hoe groot de stal moet zijn.

Alle kennis en indrukken die we opdeden tijdens het thema passen we toe tijdens een bezoek aan een boerderij op het einde van het schooljaar. Is alles wat we te weten zijn gekomen waar en wat weten we misschien toch nog niet? We gaan op ontdekking in de Depthoeve te Noorderwijk op woensdag 28/06.

Tijdens het thema leren we weer wat nieuwe woorden: het werktuig, de akker, voederen, de uier, het weiland, (de akker) bewerken, de strobaal, de afscherming, het vee.

In de plaatselijke bibliotheek vind je fijne boekjes om je nog wat verder te verdiepen in het thema: ‘Machines op de boerderij’ van Agnès vandewiele, ‘Kleine Huppel op de boerderij’ van Aline De Pétigny, ‘1001 dingen zoeken op de boerderij’ van Gillian Doherty, ‘Een toren van koe’ van Pieter Van Den Heuvel,…

Belangrijke datums om te onthouden:

  • Maandag 01/05: GEEN school (dag van de arbeid)
  • Woensdag 10/05: oudercontact
  • Donderdag 11/05: oudercontact
  • Maandag 15/05 schoolreis naar Megaspeelstad, meer info volgt.
  • Dinsdag 16/05: sportdag, meer info volgt.
  • Woensdag 17/05 GEEN school (pedagogische studiedag)
  • Donderdag 18/05 GEEN school (Hemelvaart)
  • Vrijdag 19/05 GEEN school (brugdag)

 

Loei dolle groetjes,
Juf Marthe

Komt jouw kapoen ook naar onze school?