potlood icoon

Koala taaltesten

We geven jullie graag wat meer info over een nieuwe, verplichte taaltest. Met KOALA meten we de taalvaardigheid van alle 5-jarige kleuters.
We nemen deze verplichte taalscreening af bij jouw kleuter tussen 10 oktober en 30 november 2022. We doen de screening op school, in een vertrouwde omgeving en door een vertrouwde persoon (de zorgcoördinator en/of de juf).

De screening is geen toets of test om naar het eerste leerjaar te gaan. Deze taalscreening helpt ons om een goed beeld te krijgen van de taalvaardigheid van alle kleuters. Zo kunnen we hen beter ondersteunen en kunnen we het taalonderwijs op onze school nog sterker maken.
Je moet als ouder niets doen en je kleuter hoeft zich niet voor te bereiden.

De screening bestaat uit een reeks luisteropdrachten. De afbeeldingen en materialen die we gebruiken zijn herkenbaar en kleutervriendelijk.

Als je kleuter minder goed zou scoren, contacteren we je voor een gesprek. Samen gaan we na hoe het komt dat je kleuter moeilijkheden had met de taalscreening. We denken ook samen na over wat we op school, in de klas en thuis kunnen doen om de taalontwikkeling verder te stimuleren.

Vinden we niet meteen een verklaring, dan kunnen we bijkomende observaties doen en/of kunnen we met de zorgleerkracht bekijken hoe we jouw kind verder kunnen ondersteunen.

Komt jouw kapoen ook naar onze school?