potlood icoon

Meters en peters op school

Sinds enkele jaren werken we in onze school met peter- en meterschap tussen jongere en oudere klassen.

Het hoofddoel hierbij is dat kinderen zich veilig voelen op school, contacten leggen, ruzies zelf oplossen en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Eén of meerdere kinderen zijn meter of peter over één of meerdere jongere kinderen.

We schetsen het project hier in het kort.

-> is peterklas over
  gezeteld in Strepestraat
  gezeteld in Grote Baan

                                                         

 

 

Strepestraat Grote Baan
4A, 4B, 4C      ->   1           2     -> Geel en Anna
5A ->   2A  3   -> 1GBA en 1GBB
5B ->   2B      
6A, 6B ->   3      

Nadat de werking in de klassen duidelijk is gemaakt, is aan de leerlingen van de peterklassen gevraagd wie wil deelnemen. Zij vullen een steekkaart in met hun gegevens die ze dan aan hun petekind overhandigen. Mogen we vragen om uw kind eventueel te helpen bij het invullen van hun steekkaart die ze dan aan hun peter of meter kunnen geven. Indien u bepaalde gegevens niet wil doorgeven, dan hebben wij daar geen probleem mee. U laat de ruimte gewoon open.

Wat peters en meters kunnen doen voor hun petekinderen:
* ’s morgens welkom heten op school
* de weg wijzen in het gebouw
* een kerstkaartje sturen
* een verjaardagskaart sturen
* een pluim geven bij een goed rapport
* een mailtje sturen
* een ruzie helpen oplossen
* eens vragen hoe het gaat
* luisteren
* …

Wat petekinderen kunnen vragen aan hun peters en meters:
* wat ik niet weet in de school
* rapport laten zien
* een ruzie helpen oplossen
* iets vertellen
* een tekening maken
* …

Komt jouw kapoen ook naar onze school?