Provinciale actie kwetsbare weggebruikers

Van 10 t.e.m. 23 oktober 2022 vindt de provinciale actie kwetsbare weggebruiker plaats. Ook Politie Zuiderkempen zal aan deze actie deelnemen. Enerzijds zal tijdens deze actie gecontroleerd worden op overtredingen die hinderlijk zijn voor de kwetsbare weggebruiker, anderzijds wordt er gecontroleerd op overtredingen begaan door de kwetsbare weggebruikers.
We hopen daarmee zowel leerlingen als ouders te kunnen sensibiliseren om samen met ons te zorgen voor een Veilig Verkeer.

Politie Zuiderkempen vroeg ons om volgend bericht te verspreiden:

Als politiedienst besteden we bijzondere aandacht aan de naleving van de regels die de veiligheid van de actieve en kwetsbare weggebruikers waarborgen. Bij verkeersongevallen tussen gemotoriseerde voertuigen en kwetsbare weggebruikers kunnen immers, door het verschil in massa, snelheid en mate van bescherming, de gevolgen ernstig of zelfs dodelijk zijn.

Enkele cijfers
Volgens de laatste verkeersveiligheidsmeter van VIAS Institute kwamen in de eerste 6 maanden van dit jaar in België 35 voetgangers (13 in dezelfde periode vorig jaar) en 32 fietsers (17 in dezelfde periode vorig jaar) om het leven.  
In Vlaanderen stijgt het aantal ongevallen met fietsers met meer dan 20%. Er gebeurden 4.581 letselongevallen, dat is het hoogste aantal dat er de laatste 10 jaar werd genoteerd. Vooral bij elektrische fietsen is de stijging enorm: 1.433 letselongevallen ten opzichte van 977 vorig jaar. Dit is een stijging met maar liefst 47%!

Volgens een grootschalige studie van VIAS Institute blijkt dat 4 op de 10 ernstig gewonden in het ziekenhuis fietsers zijn. Het is daarmee de grootste groep bij de slachtoffers. Het aantal ernstig gewonden bij de andere types weggebruikers daalt de laatste jaren, het aantal ernstig gewonde fietsers is gestegen. In 2019 vormden ze 43% van de ernstig gewonden, in 2005 was dat maar 27%. Het zijn vooral jongeren en de ouderen die vaak ernstig gewond geraken als fietser. In minstens de helft van de gevallen bij de ernstig gewonden was er geen tegenpartij. Bijna 90% van alle voetgangers die ernstig gewond zijn, werden aangereden door een gemotoriseerd voertuig.

Controles van bestuurders van gemotoriseerde voertuigen én van kwetsbare weggebruikers
Enerzijds zal tijdens deze actie gecontroleerd worden op overtredingen die hinderlijk zijn voor de kwetsbare weggebruiker:

  • Parkeren op voetpad/fietspad;
  • Snelheidsovertredingen zone 30/fietsstraat;
  • Inhaalverbod in fietsstraten.

Anderzijds wordt er gecontroleerd op overtredingen begaan door de kwetsbare weggebruikers:

  • Negeren van het rood verkeerslicht;
  • Geen of onvolledige verlichting;
  • Afleiding (gsm-gebruik bij fietsers);
  • Fietsen tegen de rijrichting.

Met deze acties willen wij bijdragen aan een Veilig Verkeer, één van onze prioriteiten uit ons Zonaal Veiligheidsplan. 

Komt jouw kapoen ook naar onze school?