Update corona-maatregelen 27/01: aanpassing quarantaineregels onderwijs

Gisterenavond (26/01/2022) besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs.
Zowel in basis als in secundair onderwijs blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie.

Dit verandert er:

- De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen verdwijnt vanaf 27/01. Een klas hoeft dus niet meer te sluiten zodra vier leerlingen positief testen. Enkel leerlingen die besmet of ziek zijn, moeten nog thuisblijven.
Wegens overmacht heeft onze school wel beslist dat de kleuterklassen blauw en oranje die momenteel in quarantaine zitten t.e.m. 28/01, in quarantaine blijven en maandag pas terug opstarten zoals voorzien. 
Wanneer de klasleerkracht positief test, blijft het immers mogelijk om de klas wegens overmacht één week te sluiten.

- Leerlingen van de basisschool mogen vanaf vandaag na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan. Uitoefenen van hobby's, buitenschoolse activiteiten, ... bij een hoogrisicocontact binnen het gezin blijven wel verboden (daar blijven de quarantaineregels gelden). 
Dus in het basisonderwijs mogen kinderen van wie ouders, broers of zussen zijn besmet – en die zelf geen symptomen vertonen – gewoon naar school. Regelmatig een zelftest wordt in zo’n geval wel sterk aanbevolen. 


Wij blijven als school verder inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileren, mondmaskers vanaf 6 jaar en beperking van fysieke contacten.
Leerlingen die symptomen vertonen, blijven thuis. Zo proberen we het voor iedereen veilig te houden.
Leerlingen die afwezig zijn, kunnen net als de vorige periode online les volgen via Zoom. Maak hierover de nodige afspraken met de klasleerkracht.

Graag ook steeds alle afwezigheden en besmettingen blijven melden via info@schoolhulshout.be of telefonisch via 015 22 22 98.

We danken jullie alvast voor de geleverde inspanningen. Wees extra voorzichtig de komende weken en laat ons samen zorgen voor de veiligheid en gezondheid van iedereen.

Komt jouw kapoen ook naar onze school?