Verkeersweken: 2 tot en met 12 mei 2023

Verkeer is geen strijd. Iedereen is mee verantwoordelijk voor verkeersveiligheid.
Daarom besteden we tijdens de maand mei in de Hulshoutse scholen extra aandacht aan veilig verkeer. Iedereen kan en moet bijdragen tot veilig verkeer; ook jullie die dagelijks met de fiets, te voet of met de step naar school komen. Om alle kinderen van de lagere school nog eens extra te motiveren, zal de ouderkring tijdens de week van 2 tot en met 5 mei dubbele bucks uitdelen.
Kom dus zeker met de fiets, te voet of met de step naar school, zodat je binnenkort bij onze lokale handelaars kan langsgaan om met je welverdiende bucks iets leuks te kopen!

Tijdens onze verkeersweken organiseren we daarnaast enkele activiteiten die aansluiten bij een actieve verkeers- en mobiliteitseducatie. We willen vooral de nadruk leggen op doe-activiteiten en zo de mogelijkheid creëren om het reeds aangeleerde gedrag toe te passen.
Daarom roepen we woensdagen 3 en 10 mei 2023 uit tot autoluwe schooldagen.
We verwachten iedereen op school met de fiets, fluovestje én fietshelm of te voet/met de step met fluovestje.

Niet alleen deze weken werken we in onze school actief rond mobiliteit. Als school vinden wij verkeersveiligheid zeer belangrijk, ook doorheen het schooljaar.
Fietsvaardigheden oefenen we tijdens de turnlessen en tijdens ‘Meester op de fiets’. De leerlingen van het 4de leerjaar werken rond de Dode Hoek en brengen een bezoek aan het verkeerspark van Kessel-Lo. Zij nemen ook deel aan het voetgangersexamen. De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar doen Kidz on Wheels. Voor de leerlingen van het 6de leerjaar is er ook een fietsexamen.

We willen langs deze weg nogmaals oproepen om je kinderen niet te vroeg naar school te laten komen. Er is pas toezicht aan de oversteekplaatsen en op de speelplaats vanaf een kwartier voor aanvang van de lessen!!

Komt jouw kapoen ook naar onze school?