Gemeentelijke Basisschool Hulshout

Een school waar iedereen zich thuis voelt

We creëren een vriendelijke leer- en werkomgeving omdat elk kind/ elk personeelslid uniek en bijzonder is en zich hier thuis moet voelen. We streven naar een laagdrempelige school waar iedereen welkom is, waar beschikbaarheid vanzelfsprekend is. We kiezen voor een gastvrije en vriendelijke omgangsstijl waarbij we beleefdheid, respect en verdraagzaamheid hoog in het vaandel dragen. We willen de afstanden tussen school, buurt en dorp klein maken vanuit een gezamenlijk doel: kinderen prikkelen in hun ontwikkeling en vanuit ieders specifieke kwaliteiten, draagkracht bieden aan de kinderen die ons worden toevertrouwd. We willen samen school maken door te luisteren naar iedereen die nauw betrokken is bij onze school (leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolbestuur en externe partners) om vanuit het gezamenlijk engagement een draagvlak te creëren waar ieder kind zich gedragen voelt.

We streven naar een warm en zorgzaam schoolklimaat. We werken aan een brede taal-krachtige leer- en leefomgeving zodat iedereen zich in alle mogelijke situaties kan uiten. We willen in elke vorm van begeleiding werken aan een gepersonaliseerde benadering. We behouden het huidige zorgsysteem dat professioneel is uitgebouwd en versterken waar dat kan. We werken aan een goed-gevoel-school voor iedereen.

We bouwen in onze dagelijkse werking aan een waardevolle en duurzame school. We streven naar een doordacht duurzaamheidsbeleid door afvalbeperking, laag energieverbruik, beter leefmilieu en veel groen op en rond de school. We werken aan milieu- en klimaatbewustwording. We voeren een actief gezondheids- en bewegingsbeleid. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving.

We bouwen aan een hedendaagse school door toekomstgericht te werken en in te spelen op nieuwe tendensen en mogelijkheden zowel pedagogisch als didactisch. We streven naar het slim organiseren van ons onderwijs om te komen tot succesvolle onderwijssystemen. We voeren een gericht professionaliserings-beleid. We zetten actief in op de profilering van onze school. We zetten in op digitale intelligentie in de brede toepassing van data en ICT en willen efficiënt omgaan met digitalisering waarbij we nieuwe technologieën en nieuwe media integreren om de generatie ‘digital natives’ te leren er op een verantwoorde en kritische manier mee om te gaan.

Welkom in onze school

Nieuwe actieweek Bike2School

Tijdens de laatste schoolweek van 2021 was er voor iedereen die met de fiets of te voet naar school kwam een dubbele-punten-week, gesponsord door de ouderkring.

Lees meer

Update Corona-maatregelen 10/01/2022

Vooreerst wensen we iedereen een gezond en aangenaam 2022!

Zoals jullie reeds in de media konden vernemen, zijn er nog steeds heel wat maatregelen die we opnieuw moeten toepassen in onze school.

Lees meer

Onze kalender

Wat staat er te gebeuren op school? Per klas vind je de specifieke klasagenda.

kalender icoon
26 januari 2022

Pedagogische studiedag

14 februari 2022

Lokale verlofdag

16 februari 2022

Kijkmoment groene klas - 19 u. (voor kleuters die instappen na de krokus- of paasvakantie of na OHH)

18 februari 2022

Levende muziek (voormiddag)

28 februari 2022

Krokusvakantie

camera icoon

Fotoalbums

Uitstapjes, themadagen en veel meer. Op de klaspagina's vind je de specifieke albums per klas.

Een filmpje van Sinterklaas

Bekijk album

Miss & Mister Fluo

Bekijk album

Halloween Happening

Bekijk album

Dag van de Jeugdbeweging

Bekijk album

Komt jouw kapoen ook naar onze school?