Inschrijven

Je kind (kleuter of leerling van de lagere school) inschrijven in onze school kan ten vroegste vanaf één september in het schooljaar vóór het naar school gaat. Effectief naar school komen kan op een instapdag vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.
Om je kind in te schrijven kan je elke schooldag tijdens de schooluren (8.30 u. - 16 u.) op het secretariaat terecht. Vul de onderstaande documenten in en breng een officiëel document van je kind mee. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Kids-ID, ISI+-kaart, ID-kaart, uittreksel uit de geboorteakte, trouwboekje, reispas, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.

Vragen?  Neem contact met ons opKijk/info-momenten groene klas

Wil je graag kennismaken met onze school? We organiseren doorheen het schooljaar een aantal kijkmomenten in de groene klas (instapklas) bij juf Noëlla en kinderverzorgster Mart. Terwijl je peuter speelt in de klas, informeert de juf jullie als ouders over de werking van de school en het verloop in de klas. Je krijgt tijdens dit kijkmoment ook alle info mee rond inschrijven op onze school.
Je kan bovendien zo al eens proeven van de gezellige, gemoedelijke sfeer in de klas. Want leren lukt pas als je goed in je vel zit!

Infomomenten schooljaar 2023-2024 (onder voorbehoud van wijzigingen):

 • Woensdag 12 juni 2024 - 18.30 u. (voor kleuters die instappen op 2 september 2024)

Infomomenten schooljaar 2024-2025 (onder voorbehoud van wijzigingen):

 • Woensdag 16 oktober 2024 om 18.30 u. (voor kleuters die instappen na de herfstvakantie (op 4 november), na de kerstvakantie (op 6 januari) of op 1 februari)
 • Woensdag 19 februari 2025 om 18.30 u. (voor kleuters die instappen na de krokusvakantie (op 10 maart), na de paasvakantie (op 22 april) of na OHH (op 2 juni))
 • Woensdag 18 juni 2025 om 18.30 u. (voor kleuters die instappen op 1 september of na de herfstvakantie 2025)

Heb je interesse in één van de kijkmomenten? Geef dan even je gegevens door via info@schoolhulshout.be en we nodigen je graag persoonlijk uit.

Instapdagen

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet jouw kind ten minste 2 jaar en 6 maanden zijn op de instapdag. Je kan de instapdag van je kind zelf berekenen via de website van Onderwijs Vlaanderen.
Instappen kan op volgende dagen:

 • Maandag 2 september 2024 (eerste schooldag na de zomervakantie)
 • Maandag 4 november 2024 (eerste schooldag na de herfstvakantie)
 • Maandag 6 januari 2025 (eerste schooldag na de kerstvakantie)
 • Donderdag 1 februari 2025 (extra instapdag)
 • Maandag 10 maart 2025 (eerste schooldag na de krokusvakantie)
 • Dinsdag 22 april 2025 (eerste schooldag na de paasvakantie)
 • Maandag 2 juni 2025 (eerste schooldag na Hemelvaartsdag)
 • Maandag 1 september 2025 (eerste schooldag na de zomervakantie)

Schooluren

Schooluren

Afdeling Grote Baan

Kleuterschool en lagere school
Toezicht vanaf 8.30 u. (speelplaats en oversteekplaats)

08.45 u. start van de lessen
12.20 u. - 13.30 u.: middagpauze
15.25 u. einde van de lessen

Op woensdag eindigen de lessen om 12.20 u.

Afdeling Strepestraat

Lagere school
Toezicht vanaf 8.35 u. (speelplaats en oversteekplaats)

08.50 u. start van de lessen
12.25 u. - 13.35 u.: middagpauze
15.30 u. einde van de lessen

Op woensdag eindigen de lessen om 12.25 u.

Heb je nog vragen?