Inschrijven

Je kind (kleuter of leerling van de lagere school) inschrijven in onze school kan ten vroegste vanaf één september in het schooljaar vóór het naar school gaat. Effectief naar school komen kan op een instapdag vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.
Om je kind in te schrijven kan je elke schooldag tijdens de schooluren (8.30 u. - 16 u.) op het secretariaat terecht. Vul de onderstaande documenten in en breng een officiëel document van je kind mee. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Kids-ID, ISI+-kaart, ID-kaart, uittreksel uit de geboorteakte, trouwboekje, reispas, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.

Vragen?  Neem contact met ons opKijk/info-momenten groene klas

Wil je graag kennismaken met onze school? We organiseren doorheen het schooljaar een aantal kijkmomenten in de groene klas (instapklas) bij juf Noëlla. Terwijl je peuter speelt in de klas, informeert de juf jullie als ouders over de werking van de school en het verloop in de klas. Je krijgt tijdens dit kijkmoment ook alle info mee rond inschrijven op onze school.
Je kan bovendien zo al eens proeven van de gezellige, gemoedelijke sfeer in de klas. Want leren lukt pas als je goed in je vel zit!

Infomomenten schooljaar 2021-2022:

 • Woensdag 13 oktober 2021 - 19 u. (voor kleuters die instappen na de herfstvakantie)
 • Woensdag 15 december 2021 - individueel per gezin door de geldende corona-maatregelen (uur na te vragen bij de juf) (voor kleuters die instappen na de kerstvakantie of op 1 februari)
 • Woensdag 16 februari 2022 - individueel per gezin door de geldende corona-maatregelen (uur na te vragen bij de juf) (voor kleuters die instappen na de krokus- of paasvakantie of na OHH)
 • Woensdag 1 juni 2022 - 19 u. (voor kleuters die instappen op 1 september 2022)

Heb je interesse in één van de kijkmomenten? Geef dan even je gegevens door via info@schoolhulshout.be en we nodigen je graag persoonlijk uit.

Instapdagen

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet jouw kind ten minste 2 jaar en 6 maanden zijn op de instapdag. Je kan de instapdag van je kind zelf berekenen via de website van Onderwijs Vlaanderen.
Instappen kan op volgende dagen:

 • Woensdag 1 september 2021 (eerste schooldag na de zomervakantie)
 • Maandag 8 november 2021 (eerste schooldag na de herfstvakantie)
 • Maandag 10 januari 2022 (eerste schooldag na de kerstvakantie)
 • Dinsdag 1 februari 2022 (extra instapdag)
 • Maandag 7 maart 2022 (eerste schooldag na de krokusvakantie)
 • Dinsdag 19 april 2022 (eerste schooldag na de paasvakantie)
 • Maandag 30 mei 2022 (eerste schooldag na Hemelvaartsdag)
 • Donderdag 1 september 2022 (eerste schooldag na de zomervakantie)

Schooluren

Schooluren

Afdeling Grote Baan

Kleuterschool en lagere school
Toezicht vanaf 8.30 u. (speelplaats en oversteekplaats)

08.45 u. start van de lessen
12.20 u. - 13.30 u.: middagpauze
15.25 u. einde van de lessen

Op woensdag eindigen de lessen om 12.20 u.

Afdeling Strepestraat

Lagere school
Toezicht vanaf 8.35 u. (speelplaats en oversteekplaats)

08.50 u. start van de lessen
12.25 u. - 13.35 u.: middagpauze
15.30 u. einde van de lessen

Op woensdag eindigen de lessen om 12.25 u.

Heb je nog vragen?