Ouderkring

Wie zijn we?

De ouderkring bestaat uit enthousiaste mama’s, papa’s en leerkrachten van de school.
We willen samenwerken aan een warme omgeving met maximale groeikansen voor onze kinderen.
Tevens denken we mee over thema’s die ouders aanbelangen en dit in samenspraak met directie, schoolbestuur en schoolraad.
Daarnaast organiseren we activiteiten en ondersteunen we de schoolwerking door een handje toe te steken waar nodig.
De ouderkring is er met, voor en door de ouders om SAMEN school te maken.

Ons doel?

Het doel van onze ouderkring is steeds een brug zijn tussen de ouders en de school. De leden van de ouderkring kunnen op veel gebieden hierin een belangrijke rol spelen.
Problemen gemeld door ouders of opmerkingen opgevangen aan de schoolpoort worden op een fijne en positieve manier besproken met de directie. Alhoewel de deur van de school altijd open staat voor elke ouder, gebeurt het toch nog al te vaak dat ouders geen contact opnemen met de school. Vaak worden kleine problemen dan grote problemen, terwijl dit helemaal niet hoeft. De ouderkring probeert problemen over te brengen aan de school en zoekt mee naar een oplossing.

Verder probeert de ouderkring door het organiseren van activiteiten extra geld in het laatje te brengen. Dit geld wordt dan integraal aan activiteiten op school besteed. Hierbij denken we dan aan de culturele uitstappen, de naschoolse sportactiviteiten, de schoolreis, verbeteringen aan de speelplaats, sinterklaasfeest, ...Bij de meeste activiteiten proberen we ook steeds de kinderen te betrekken.

De school kan ook bepaalde zaken bespreken met de ouderkring of om raad vragen. Dit kan over diverse dingen gaan zoals aanpassingen in het schoolreglement of bespreken van capaciteitsproblemen.

Lid worden van het oudercomité?

Moet je een beetje gek zijn of een zee van tijd hebben? Absoluut niet!
Je kan er altijd voor kiezen om maar aan een paar activiteiten deel te nemen als je niet veel tijd over hebt. De vaste leden proberen de activiteiten voor te bereiden, maar vaak zijn er extra handen nodig voor de uitvoering. Hierin kan iedereen zijn steentje bijdragen.
Vast lid: actief bijwonen van de maandelijkse vergaderingen.
Vrijblijvend lid: helpen bij een activiteit van het OC op de dag zelf.

Interesse en zin om je steentje bij te dragen of heb je een sprankelend idee? 
Stuur een berichtje via de contactpagina op deze website en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt.
Wij waarderen alvast jouw enthousiaste inzet!

Onze leden

  • Voorzitter: Iwein Swinnen (papa van Letitiah (5B) en Kiara (3GB))
  • Directeur: Ingrid Vleugels
  • Leerkrachten: Marjan Verhaegen en Lutgarde Van den Vonder
  • Ouders
    Veronique Abry (mama van Casper in 4A), Sabrina Bultheel (mama van Mylan in 3B), Liesbeth Dehertog (mama van Roos (5B) en Ruben in 4B), Wendy Naets (mama van Xiebe in 6B), Hannes Peeters (papa van Leonie (rode klas) en Julia-Lou in de Anna-klas, Wendy Roelans (mama van Jurre in 4A), Daisy Smeets (mama van Elize en Stan in1GBB), Kathleen Trimpe (mama van Inte (4A) en Matse in 2S), Pieter Vanhamel en Caro Aerts (papa en mama van Marie (6B) en Louise in de gele klas), Femke Van Hofwegen (mama van Charlie (1GBA) en Ida in de groene klas) en Stijn Van Rompaey (papa van Jef (gele klas) en Lou in de rode klas).

Heb je nog vragen?