Ouderkring

Wie zijn we?

De ouderkring bestaat uit enthousiaste mama’s, papa’s en leerkrachten van de school.
We willen samenwerken aan een warme omgeving met maximale groeikansen voor onze kinderen.
Tevens denken we mee over thema’s die ouders aanbelangen en dit in samenspraak met directie, schoolbestuur en schoolraad.
Daarnaast organiseren we activiteiten en ondersteunen we de schoolwerking door een handje toe te steken waar nodig.
De ouderkring is er met, voor en door de ouders om SAMEN school te maken.

Ons doel?

Het doel van onze ouderkring is steeds een brug zijn tussen de ouders en de school. De leden van de ouderkring kunnen op veel gebieden hierin een belangrijke rol spelen.
Problemen gemeld door ouders of opmerkingen opgevangen aan de schoolpoort worden op een fijne en positieve manier besproken met de directie. Alhoewel de deur van de school altijd open staat voor elke ouder, gebeurt het toch nog al te vaak dat ouders geen contact opnemen met de school. Vaak worden kleine problemen dan grote problemen, terwijl dit helemaal niet hoeft. De ouderkring probeert problemen over te brengen aan de school en zoekt mee naar een oplossing.

Verder probeert de ouderkring door het organiseren van activiteiten extra geld in het laatje te brengen. Dit geld wordt dan integraal aan activiteiten op school besteed. Hierbij denken we dan aan de culturele uitstappen, de naschoolse sportactiviteiten, de schoolreis, verbeteringen aan de speelplaats, sinterklaasfeest, ...Bij de meeste activiteiten proberen we ook steeds de kinderen te betrekken.

De school kan ook bepaalde zaken bespreken met de ouderkring of om raad vragen. Dit kan over diverse dingen gaan zoals aanpassingen in het schoolreglement of bespreken van capaciteitsproblemen.

Lid worden van het oudercomité?

Moet je een beetje gek zijn of een zee van tijd hebben? Absoluut niet!
Je kan er altijd voor kiezen om maar aan een paar activiteiten deel te nemen als je niet veel tijd over hebt. De vaste leden proberen de activiteiten voor te bereiden, maar vaak zijn er extra handen nodig voor de uitvoering. Hierin kan iedereen zijn steentje bijdragen.
Vast lid: actief bijwonen van de maandelijkse vergaderingen.
Vrijblijvend lid: helpen bij een activiteit van het OC op de dag zelf.

Interesse en zin om je steentje bij te dragen of heb je een sprankelend idee? 
Stuur een berichtje via de contactpagina op deze website en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt.
Wij waarderen alvast jouw enthousiaste inzet!

Onze leden

  • Voorzitter: Femke van Hofwegen (mama van Ida (oranje klas) en Charlie (2B))
  • Secretaris: Daisy Smeets (mama van Elize en Stan in 2GB)
  • Directeur: Ingrid Vleugels/Marjan Verhagen
  • Leerkrachten: Mart Van den heuvel en Sandra Deckers
  • Ouders
    Veronique Abry (mama van Casper in 5A), Shenn Abushamala (mama van Mohammed en Nagham in de oranje klas), Sabrina Bultheel (mama van Mylan in 4A), Liesbeth Dehertog (mama van Roos in 6A en Ruben in 5B), Katrien Haepers (mama van Mil in 2A), Hannes Peeters (papa van Leonie in de oranje klas en Julia-Lou in 1GBB), Wendy Roelans (mama van Jurre in 5A), Tom Smet (papa van Oskar in 1GBB), ​​​​​Katleen Trimpe (mama van Matse in 3A en Inte in 5A), Jessica Van Damme (mama van Ilyano in 4A en Leandro in 1GBA), Dorien Van Den Brande (mama van Felix in 1GBA en Lea in de blauwe klas), Lotte Van Den Bruel (mama van Divano in 4C), Evelien Van Den Daele (mama van Fleur in 2GB), Pieter Vanhamel (papa van Louise in 1GBA), Kelly Van de Moer (mama van Louise-Marie in de rode klas en Tuur in de gele klas) en Stijn Van Rompaey (papa van Jef in 1GBA en Lou in de oranje klas).

Heb je nog vragen?