Dolfijn: gemeentelijke buitenschoolse opvang

De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang vindt plaats in Kinderclub Dolfijn (Grote Baan 205 en schoolopvang Strepestraat 21). Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar die in Hulshout wonen of er naar school gaan, kunnen er zowel terecht vóór en na de schooluren als tijdens schoolvrije en vakantiedagen. Voor zoveel als nodig vullen we dit aanbod aan met schoolopvang.

Na een vermoeiende schooldag streven ze er bij Dolfijn naar om de kinderen in een gezellige sfeer tot rust te laten komen. Kinderen kunnen vrij kiezen uit een gevarieerd spelaanbod. Daartoe is het nodige spelmateriaal aanwezig. Het meebrengen van eigen speelgoed wordt afgeraden. Wie er behoefte aan heeft, kan buiten ravotten en stoeien. Natuurlijk is er ook gelegenheid om huiswerk te maken. Voor de vakantie en voor woensdagnamiddagen wordt steeds een programma uitgewerkt met geleide activiteiten. De deelname hieraan is vrijblijvend.

Openingsuren

 • Schooldagen
  's morgens: van 6.45 u. tot het begin van de lessen
  's namiddags: vanaf het einde van de lessen tot 18.15 u.
 • Schoolvrije en vakantiedagen
  doorlopend van 6.45 u. tot 18.15 u. 
  Als alle kinderen reeds vóór 18.15 u. vertrokken zijn, sluit de opvang vroeger. 
  Op schoolvrije en vakantiedagen kan de opvang gecentraliseerd worden in één of twee vestigingsplaatsen.
 • Sluitingsdagen voor alle locaties
  weekends, feestdagen, vrijdag na Ons-Heer-Hemelvaart, 2de donderdag van juni, de week van 21 juli, 15 augustus, 2 november, 15 november en van 24 december tot en met 1 januari.
 • Schoolopvang
  Op schooldagen (uitgezonderd op woensdag) worden de kinderen van de hoogste klassen ingedeeld bij de schoolopvang. De openingsuren zijn beperkter (detailregeling te bevragen). Kinderen die langer opvang nodig hebben worden onder begeleiding van het erkende IBO naar de schoolopvang gebracht en vice versa.


Inschrijven
Voor alle vragen rond de kinderopvang en om in te schrijven kan je terecht bij de coördinator of via de website van de gemeente.
Anja Ver Elst, coördinator 
Grote Baan 264 
tel.: 015 75 01 00
anja.ver.elst@hulshout.be

Heb je nog vragen?