Infoavonden CLB: basis naar secundair

Op het einde van dit of volgend schooljaar staat jouw zoon of dochter voor een studiekeuze naar het secundair onderwijs. In de klas zal de leerkracht aan de leerlingen kennis en inzicht bijbrengen die kunnen bijdragen tot een gepaste keuze. Daarnaast kan de leerkracht hierover met jullie een onderhoud hebben. Aanvullend aan wat in de school gebeurt, kan je ook terecht bij het CLB met een vraag naar informatie over het bestaande studieaanbod of een vraag naar begeleiding bij het studiekeuzeproces. Daartoe organiseert het CLB ook infoavonden. 
Alle info en inschrijven via de folder die jouw kind meekreeg of via https://forms.office.com/e/qMcYA0M1wR.

Komt jouw kapoen ook naar onze school?