Klasbrief thema cijfers

Hallo ouders,

We starten het nieuwe jaar met te werken rond het thema cijfers.

Week van 10 januari – 28 januari: cijfers

We tellen tot 10, zodat onze kleuters alle cijfertjes hebben gezien!

Tijdens dit thema gaan onze kleuters extra hard oefenen op de cijfertjes van 0 tot 10. 

De kleuters gaan de cijfers mogen overschrijven door met een stift over de stippenlijnen te gaan. Zo leren ze de cijfertjes op de juiste manier schrijven, want de juiste schrijfwijze is heel belangrijk voor het 1ste leerjaar!

We gaan de cijfertjes nastempelen met cijferstempels. De kleuters krijgen een cijfer te zien, moeten die gaan zoeken tussen de stempels en dan het juiste cijfer nastempelen. Hier ligt de nadruk op de 1-1 relatie.

In onze klas werken de kleuters met het getalbeeld en het cijferbeeld. Via een werkje gaan de kleuters het juiste getalbeeld bij het juiste cijferbeeld moeten plaatsen. Hierdoor leren de kleuters om hoeveelheidsbegrippen te gebruiken die een exact aantal benaderen.  

Ook gaan de kleuters de cijfers op een A3-papier mogen versieren met verschillend knutselmateriaal. Hiermee gaan ze al experimenterend aan de slag door te versieren met stempels, temporellosticks, verf, chubbies, beplakken met glanspapier en froezelpapier en ook nog inkleuren met krijtjes, stiften en kleurtjes. Bij deze activiteit gaan de kleuters goed moeten verwoorden welke materialen ze allemaal gaan gebruiken, op welke manier ze de materialen moeten gebruiken en welk resultaat ze gaan verkrijgen.

De begrippen meer en minder komen in dit thema ook aan bod, zowel via de nieuwe woordenschat als bij een klassikale activiteit en een zelfstandige activiteit.

Via een klassikale activiteit gaan de kleuters al spelenderwijs met hoedjes van papier oefenen op deze begrippen. Daarna gaan ze dit alleen moeten doen via een werkblaadje en moeten ze bij elk groepje hoedjes er meer en minder tekenen.

Belangrijk hierbij is dat we dit eerst met concreet materiaal inoefenen zodat de begrippen echt goed gekend zijn en de kleuters het daarna zelf kunnen toepassen op het werkblaadje.

Achteraf mogen de kleuters hun eigen hoedje van papier maken en dit versieren met de verschillende cijfertjes!

Via een knip- en plakwerkje gaan de kleuters de getallenrij van 0 tot 10 moeten juist plakken. Hierbij wordt het knippen op een lijn nog eens extra ingeoefend en zo leren ze ook op welke plaats de cijfers in de getallenrij van 0 tot 10 staan.

Vanaf januari komt er een moetje en een magje extra bij. Vanaf dan zullen onze kleuters 2 moetjes moeten maken en 2 magjes mogen maken.

De moetjes en magjes voor dit thema zijn:

  • Moetje 1: kijk naar het cijfertje en kleur het juiste aantal Rikki’s. Bij dit werkje wordt het herkennen van de cijfertjes goed ingeoefend.
  • Moetje 2: stempel het juiste cijfer bij elke dobbelsteen. Zo leren de kleuters het getalbeeld te linken aan het cijferbeeld.
  • Magje 1: de cijfertjes overschrijven over de stippenlijn. Dit heeft als doel om nog eens goed te oefenen om de cijfertjes juist te leren schrijven.
  • Magje 2: elk cijfer heeft een bepaalde kleurcode en de kleuters moeten a.d.h.v. die code de prent juist inkleuren. Bij dit werkje ligt de nadruk op het vergelijken van de cijfers en goed te leren kijken naar de details.

De nieuwe woordenschat leren onze kleuters tijdens het verhaal ‘Lotta telt’ van Diane Put. Deze nieuwe woordjes komen aan bod: meer, minder, aan het denken zetten en tellen.

Leuke prentenboeken in dit thema zijn: Circus met cijfers, Tellen van Roald Dahl en Een boek vol cijfers. 

Belangrijke datums om te onthouden:

  • Woensdag 12 januari: onze kleuters gaan naar de bib
  • Donderdag 20 januari: de kleuters gaan in de namiddag zwemmen
  • Woensdag 26 januari: pedagogische studiedag

Lieve groetjes,
Lore

Komt jouw kapoen ook naar onze school?