Klasbrief thema 'De 3 biggetjes'

Beste ouders en liefste vriendjes,

Na de herfstvakantie starten we met het thema ‘De 3 biggetjes’. Dit thema is gegroeid uit het thema herfst. Tijdens onze herfstwandeling sloeg bij heel wat kinderen de fantasie op hol: kabouters, trollen, elfjes, heksen en wolven. De wolf bleef gedurende het hele herfstthema terugkomen in klasgesprekjes. Vandaar de keuze voor dit sprookje. Bovendien geeft dit thema heel wat mogelijkheden tot tellen, cijfer 3, rangorde,… maar ook tot rollenspel en bouwen.

We starten ons thema met het sprookje ‘De 3 biggetjes’ van Kathleen Amant waarbij we ook stilstaan bij enkele nieuwe woorden: de schoorsteen, de rangorde (1ste, 2de en 3de) die we ook gaan toepassen in onze rij, het cijfer 3 (cijferbeeld, dominobeeld en getalbeeld), metselen, stevig, een big, lui zijn, stro en tot slot pikken we ons woordtrapje weer op ‘stappen, lopen, spurten’. Na de vakantie moeten er enkele afspraken weer herhaald worden en ongetwijfeld zal de afspraak in verband met het niet-lopen in de klas of door de gang terug herhaald moeten worden.

Aan de knutseltafel ontdekken we verschillende materialen om mee te schilderen: takken, stro en steen. We ontdekken de eigenschappen van deze materialen en gaan er mee aan de slag om een huisje van stro, takken of steen te creëren. Daarnaast maken onze kinderen opnieuw kennis met het volgen van een stappenplan. Ze zullen aan de hand van dit stappenplan zelf een big leren tekenen. Bij deze opdracht oefenen we onze beginnende lees- en schrijfvaardigheid.

In onze bouwhoek zullen er verschillende materialen binnengebracht worden om te bouwen. Het is de bedoeling dat onze kleuters een stevig bouwwerk maken zodat de wolf hun huisje niet omver kan blazen. Zou dit lukken? Deze opdracht zet de kinderen aan tot nadenken: welke materialen, hoe bouwen we,…

Ook onze poppenkamer zal ondergedompeld worden in dit thema. Met de nodige verkleedspullen en attributen kunnen onze kleuters aan de slag gaan om het verhaal na te spelen.

Meten staat ook op het programma en valt onder de rekenroutines. Marylin de telspin kennen de kinderen al erg goed. Om het meten te ondersteunen gebruiken we Staf de meetgiraf. We gaan aan de slag met het meten van de biggen en koppelen hier de juiste woordenschat aan: klein, kleiner, kleinst, groot, groter, grootst, de kleinste, de middelste, de grootste. Dit maken we visueel duidelijk aan de hand van een woordtrapje.

Marilyn zal ook nog wel eens langskomen. Voor kleuters is het niet evident om een juiste hoeveelheid aan een cijfer, dominobeeld of getalbeeld te koppelen. Dit oefenen we in aan de hand van dobbelspelletjes (eerst tot 3, als dit lukt tot 6). Het begrip evenveel is hierbij erg belangrijk. Ook in onze winkel zullen de kinderen 1, 2 of 3 spulletjes kunnen kopen. Hier zullen ze dan ook telkens 1, 2 of 3 munten voor moeten betalen. Wanneer we voldoende geoefend hebben met echte materialen, proberen we ook een werkblaadje te maken. Zo zullen we het grootste biggetje helpen bij het verzamelen van 3 stenen en maken we groepjes van 3.

In de bibliotheek van Hulshout en Herselt zijn er heel wat boekjes rond dit sprookje te vinden zoals: ‘De drie biggetjes’ van Kathleen Amant, ‘De drie biggetjes’ van Mariachiara Di Giorgio en Josep Jacobs, ‘Het verkleedpartijtje’ van Laurence Bourguignon, ‘Sprookjesbundel’ van Mariachiara Di Giorgio. Ook boeken rond biggetjes zijn erg leuk bij dit thema zoals: ’10 bolle biggetjes keken naar de maan’ van Lindsay Lee Johnson, en zeker niet te vergeten de boekenreeks van ‘Big’ van Pauline Oud. Wisten jullie dat je ook een Smartgame kan ontlenen rond dit thema?

Het thema van ‘De 3 biggetjes' zal uitgroeien tot het thema bouwen. We plannen een werfbezoek en gaan eens kijken hoe een echt huis gebouwd wordt. Spannend.
Een huis, dan zeggen we ook een thuis. In het kleutermapje van je kleuter vinden jullie een A3-invulposter in verband met jullie huis terug. Tijdens dit thema mogen de kinderen praten over hun huis/ thuis. Het zou fijn zijn als jullie op 6 november deze poster ingevuld mee naar school kunnen brengen. Vanaf 7 november zullen er dagelijks kinderen kunnen vertellen. Via deze activiteit zetten we in op spreekdurf, spreken en woordenschat.

Let op! Gebruik voor het invullen van de poster zoveel mogelijk foto’s:

  • Dit is mijn huis: een foto van mijn huis.
  • Ik woon hier samen met: een foto van met wie je hier woont (ook huisdieren, …).
  • Jullie tradities (frietjes op vrijdag,…).
  • Je kleuter zijn favoriete plekje in huis.

Belangrijke data:

  • 30 oktober tot en met 5 november: herfstvakantie                                              
  • 6 november: huiswerk meebrengen ‘Welkom bij mij thuis’
  • 16 november: grootouderfeest
  • 24 november: schoolfotograaf

Prettige vakantie!

Groetjes,
juf Marthe en juf Els

Komt jouw kapoen ook naar onze school?