Vlaamse toetsen voor het 4de leerjaar

In april of mei 2024 nemen alle Vlaamse leerlingen in het 4de leerjaar lager onderwijs en 2de leerjaar secundair onderwijs deel aan de Vlaamse toetsen. Dit zijn digitale toetsen voor wiskunde en Nederlands. Leerlingen maken de toetsen op school, tijdens de schooluren. De leraar begeleidt de klas. De toetsen gaan na hoe goed leerlingen in Nederlands en wiskunde zijn.

Je vindt alle info over de toetsen in deze brief.

Lees in de brief zeker ook het stukje over de vragenlijst na de toetsen even door.
Na de toetsen krijgen de kinderen een korte, niet-verplichte vragenlijst. De antwoorden op die vragen veranderen de resultaten van de toetsen niet. De antwoorden helpen onderzoekers om de toetsresultaten beter te begrijpen. De vragenlijst dient voor wetenschappelijk onderzoek.
Wil je niet dat je kind deze vragenlijst invult?
Laat dat weten voor 9 februari 2024 aan het secretariaat van de school als reactie op deze mail of via een mail aan info@schoolhulshout.be (vermeld de naam van je kind en de klas). 
Dankjewel!

Komt jouw kapoen ook naar onze school?