potlood icoon

Boost Camp sessies 5de leerjaar

Op een geschikte manier omgaan met emoties kan je leren. Boost Camp is een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Het werd ontwikkeld door de vakgroep VOPSpsy van UGent onder leiding van prof. dr. Caroline Braet, onder meer op basis van de gegevens van Generatie 2020.
Onze leerlingen van 5A, 5B en 5C zullen Boost Camp sessies volgen op school tijdens de maanden september tot en met december, gegeven door vakmensen vanuit het CLB.

Waarom?

Emotie, gedrag en cognitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook in de school- en klasomgeving. Om succesvol lesgeven mogelijk te maken is het belangrijk om op school - naast de bestaande focus op gedrag en cognitie - ook aandacht te besteden aan emoties.

Om emotieregulatievaardigheden te stimuleren in een klascontext, werd het Boost Camp-programma ontwikkeld. Het is een schoolgebaseerd preventieprogramma dat focust op het versterken van emotieregulatievaardigheden bij leerlingen tussen de 10 en 15 jaar. Het doel is het stimuleren van sociale en emotionele ontwikkeling, meer contact maken met klasgenoten en leraars, beter leren omgaan met minder leuke gevoelens en hulp kunnen zoeken wanneer het minder goed gaat.
Het programma bestaat uit 4 sessies van 3 uur per klas, waarin kinderen hun gevoelens leren kennen en de nodige handvaten krijgen om ermee aan de slag te gaan. 

Wanneer?

5A
woensdag 6 september (9 u. - 12 u.)
donderdag 28 september (9 u. - 12 u.)
donderdag 12 oktober (13 u. - 16 u.) -> uitzonderlijk langer op school blijven
donderdag 16 november (9 u. - 12 u.)

5B
donderdag 14 september (9 u. - 12 u.)
donderdag 28 september (13 u. - 16 u.) -> uitzonderlijk langer op school blijven
woensdag 11 oktober (9 u. - 12 u.)
donderdag 16 november (13 u. - 16 u.) -> uitzonderlijk langer op school blijven

5C
donderdag 14 september (13 u. - 16 u.) -> uitzonderlijk langer op school blijven
donderdag 12 oktober (9 u. - 12 u.)
woensdag 15 november (9 u. - 12 u.)
woensdag 13 december (9 u. - 12 u.)

Komt jouw kapoen ook naar onze school?