potlood icoon

Boostcamp-sessies 6A en 6B

Op een geschikte manier omgaan met emoties kan je leren. Boost Camp is een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Het werd ontwikkeld door de vakgroep VOPSpsy van UGent onder leiding van prof. dr. Caroline Braet, onder meer op basis van de gegevens van Generatie 2020.
Onze leerlingen van het vijfde leerjaar volgden van september tot december Boost Camp sessies. In februari en maart volgen onze leerlingen van 6A en 6B deze Boost Camp sessies op school, gegeven door vakmensen vanuit het CLB.

Waarom?

Emotie, gedrag en cognitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook in de school- en klasomgeving. Om succesvol lesgeven mogelijk te maken is het belangrijk om op school - naast de bestaande focus op gedrag en cognitie - ook aandacht te besteden aan emoties.

Om emotieregulatievaardigheden te stimuleren in een klascontext, werd het Boost Camp-programma ontwikkeld. Het is een schoolgebaseerd preventieprogramma dat focust op het versterken van emotieregulatievaardigheden bij leerlingen tussen 10 en 15 jaar. Het doel is het stimuleren van sociale en emotionele ontwikkeling, meer contact maken met klasgenoten en leraars, beter leren omgaan met minder leuke gevoelens en hulp kunnen zoeken wanneer het minder goed gaat.
Het programma bestaat uit 4 sessies van ongeveer 3 uur per klas, waarin kinderen hun gevoelens leren kennen en de nodige handvaten krijgen om ermee aan de slag te gaan. Er volgen nog sessies op 29 februari, 14 en 28 maart.

Komt jouw kapoen ook naar onze school?