potlood icoon

Infomarkt bouw nieuwe school

Op maandag 19 en woensdag 21 februari 2024 organiseerden wij een infomarkt over de bouw van de nieuwe school met geïntegreerde kinderopvang. Tijdens deze infomarkt werden de plannen tentoongespreid en werd er uitgelegd hoe de visie en missie van de school, alsook van de buitenschoolse kinderopvang, past in het ontwerp. Onze visie - een gemeenteschool zijn die leeft en bruist, met enthousiaste mensen en nieuwe ideeën, waar kinderen zich  goed voelen - is gebaseerd op vier pijlers. We bouwen aan een duurzame, gastvrije, zorgzame en toekomstgerichte school. Van al deze pijlers zijn er verschillende componenten
terug te vinden in de nieuwbouw. 

Enkele voorbeelden zijn veel groen op de speelplaats en in en rond het gebouw, het gebruik van duurzame materialen die opgaan in de natuur, een toegankelijke, gastvrije, warme inkom van de school en buitenschoolse kinderopvang, een brede centrale trap en ruimtes en gangen die optimaal gebruikt worden om zo  samenwerkingen, verbinding en contacten te stimuleren en ga zo maar verder….
Ook de buitenschoolse kinderopvang wil zijn werking zo veel mogelijk afstemmen op de noden van de kinderen, de ouders en de school. Het integreren van de kinderopvang is dan ook een verregaande samenwerking en gezamenlijk gebruik van de verschillende lokalen. Door de buitenschoolse kinderopvang te  integreren in de school kunnen we de gebouwen optimaler gebruiken, kunnen we meer speelkansen bieden aan onze kinderen, kunnen we de dienstverlening op
elkaar afstemmen en creëren we meer kansen in de vrijetijdsbesteding van de kinderen.

Je vindt alle plannen en 3D-beelden hier: https://www.hulshout.be/nl/19-en-21-februari-infomarkt-site-ter-nethe-school.

Komt jouw kapoen ook naar onze school?