Klasbrief thema 'Cijfers'

Hallo ouders,

We starten het nieuwe jaar met het thema cijfers.

Week van 8 tot 26 januari: cijfers

Tijdens dit thema gaan onze kleuters extra hard oefenen op de cijfertjes van 0 tot 10.

We starten ons thema met een zoektocht naar cijfers doorheen de school. Waar zien we cijfers en waar gebruiken we cijfers op onze school? Welke cijfers herkennen we en welke cijfers kennen we nog niet? Op een speelse manier leren kleuters op zoek te gaan naar cijfers!

De kleuters gaan de cijfers mogen overschrijven door met een stift over de stippenlijnen te gaan. Zo leren ze de cijfertjes op de juiste manier schrijven, want de juiste schrijfwijze is heel belangrijk voor het 1ste leerjaar!

We gaan de cijfertjes nastempelen met cijferstempels. De kleuters krijgen een cijfer te zien, moeten dit gaan zoeken tussen de stempels en dan het juiste cijfer nastempelen. Hier ligt de nadruk op de 1-1 relatie.

In onze klas werken de kleuters met het getalbeeld en het cijferbeeld. Via een werkje gaan de kleuters het juiste getalbeeld bij het juiste cijferbeeld moeten plaatsen. Hierdoor leren de kleuters om hoeveelheidsbegrippen te gebruiken die een exact aantal benaderen.

Ook de getallenrij van 0 tot 10 is belangrijk en de kleuters leren hierbij op een speelse manier zo vooruit, achteruit en verder te tellen in een getallenrij. Dit komt veelvuldig aan bod in het thema.

De begrippen meer en minder komen in dit thema ook aan bod, zowel via de nieuwe woordenschat als bij een klassikale activiteit en een zelfstandige activiteit.

Via een klassikale activiteit gaan de kleuters al spelenderwijs met hoedjes van papier oefenen op deze begrippen. Daarna gaan ze dit alleen moeten doen via een werkblaadje en moeten ze bij elk groepje hoedjes er meer en minder tekenen.

Belangrijk hierbij is dat we dit eerst met concreet materiaal inoefenen zodat de begrippen echt goed gekend zijn en de kleuters het daarna zelf kunnen toepassen op het werkblaadje.

Achteraf mogen de kleuters hun eigen hoedje van papier maken en dit versieren met de verschillende cijfertjes!

Vanaf januari komt er een moetje en een magje extra bij. Vanaf dan zullen onze kleuters 2 moetjes moeten maken en 2 magjes mogen maken.

De moetjes en magjes voor dit thema zijn:

  • Moetje 1: kijk naar het cijfertje en kleur het juiste aantal Rikki’s. Bij dit werkje wordt het herkennen van de cijfertjes goed ingeoefend.
  • Moetje 2: stempel het juiste cijfer bij elke dobbelsteen. Zo leren de kleuters het getalbeeld te linken aan het cijferbeeld.
  • Magje 1: de cijfertjes overschrijven over de stippenlijn. Dit heeft als doel om nog eens goed te oefenen om de cijfertjes juist te leren schrijven.
  • Magje 2: elk cijfer heeft een bepaalde kleurcode en de kleuters moeten a.d.h.v. die code de prent juist inkleuren. Bij dit werkje ligt de nadruk op het vergelijken van de cijfers en goed te leren kijken naar de details.

De nieuwe woordenschat leren onze kleuters tijdens het verhaal ‘Lotta telt’ van Diane Put. Deze nieuwe woordjes komen aan bod: meer, minder, aan het denken zetten en tellen.

Leuke prentenboeken in dit thema zijn: 'Circus met cijfers' van Sylvie Misslin, 'Tellen' van Roald Dahl en 'Een boek vol cijfers' van Allan Sanders.

Wist-je-datje

  • De schrijfdans zit erop. Elke week zijn onze kleuters er enthousiast mee aan de slag gegaan. Na het experimenteren op groot papier bij de schrijfdans, gaan we vanaf januari aan de slag in ons schrijfboekje.

In de laatste kleuterklas verbeteren de kleuters hun schrijfmotoriek en zetten ze hun eerste stapjes naar het schrijven van letters. Hoe meer oefening, hoe vlotter het echte schrijven zal gaan. We besteden hierbij veel aandacht aan de juiste schrijfhouding, een correcte pengreep en de schrijfrichting.

Van oktober tot december hebben we hieraan gewerkt via kleuterschrijfdans. Op muziek en op groot A3-papier vormden de kleuters de basisbewegingen in schrijfpatronen. Deze blaadjes kregen de kleuters al mee naar huis.

Nu gaan we van start met het schrijfboekje en werken we hieraan van januari tot juni. De kleuters gaan kleiner en fijner moeten schrijven dan bij de schrijfdans. Via een logische opbouw in de schrijfpatronen komen de kleuters stapsgewijs tot het schrijven van letters.

Belangrijke datums om te onthouden:

  • Donderdag 11 januari: de kleuters gaan in de namiddag zwemmen
  • Maandag 15 januari: start Poëzieweek (15/1-26/1)
  • Woensdag 17 januari: onze kleuters gaan naar de bib
  • Woensdag 24 januari: pedagogische studiedag
  • Donderdag 25 januari: de kleuters gaan in de namiddag zwemmen

Alvast prettige feestdagen en een fijne vakantie!

Lieve groetjes,
Lore

Komt jouw kapoen ook naar onze school?