Klasbrief thema 'Cijfers'

Dag papa’s en mama’s,

Maandag verwelkomen we eerst ons nieuw klasgenootje Nesma. 😊

Daarna gaan we van start met ons thema ‘Cijfers’. Tijdens de eerste week komen de cijfers van 1 t.e.m. 6 aan bod. Deze cijfers kennen de meeste kleuters al wel maar in de 3de kleuterklas leren we de cijfers ook schrijven. We maken ook kennis met de vingerbeelden, dominobeelden en turfbeelden.

De tweede week komt het cijfer 0 aan bod en leren we ook de letter O schrijven. Twee vliegen in één klap. 😉 En maken we kennis met de cijfers 7 t.e.m. 9. Als laatste komt het getal 10 aan bod die week. Onze kleuters maken ook kennis met de kwadraatbeelden t.e.m. 10. Deze worden het meest gebruikt in het 1ste leerjaar.

Al deze cijfers worden aangebracht via het verhaal ‘Gebonk op Bonk’ uit onze nieuwe rekenmethode ‘Reken Maar!’. Telkens wordt er een deel van het verhaal verteld waarin elk cijfer afzonderlijk aan bod komt. Het verhaal gaat over de speelse ruimtefiguurtjes ‘De Bollobo’s’ die op de planeet Bonk leven. Het leuke is dat onze kleuters deze ruimtewezentjes in het 1ste leerjaar zullen herkennen. Deze handleiding voor wiskunde wordt immers gebruikt vanaf het 1ste leerjaar en is nieuw sinds dit schooljaar voor onze oudste kleuters. De wezentjes groeien zelfs met de leerlingen mee doorheen de verschillende leerjaren.

Tijdens de derde week leren we ook terugtellen van 10 t.e.m. 0. Dit doen we eerst via een aftelliedje van 10 olifantjes waarbij er telkens ééntje moe wordt en naar bed gaat. De getallen 11 en 12 komen ook aan bod omdat we deze ook terugvinden op de klok in onze klas. Elke kleuter maakt ook een klok en we leren zelfs al de klok lezen wanneer de grote wijzer bovenaan de 12 staat.

We maken cijfers met de meest uiteenlopende materialen: SmartMax, elastiekjes, steeknagels, knikkers, PlayMais, doorzichtige schijfjes (op het lichtbord). Onze kleuters spelen een cijferspel met vliegenmeppers waarbij de kleuters zo snel mogelijk op de vlieg met het juiste cijfer moeten kloppen. En we spelen ook bingo a.d.h.v. het rad van fortuin. Hier maken we zelfs al kennis met de getallen t.e.m. 24. Op deze manier ervaren onze kleuters dat we met de 10 cijfers (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9) alle mogelijke getallen kunnen vormen.

De komende weken werken we aan de volgende leerlijnen uit ons nieuwe leerplan ‘Leer Lokaal’:

  • De cijfersymbolen ‘0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9’ herkennen, lezen en noteren.
  • Natuurlijke getallen tot en met 10 voorstellen (symboliseren) met gestructureerd materiaal.
  • Hoeveelheden structureren (turven, getalbeelden) in functie van direct herkennen van telpatronen en hoeveelheden.
  • Verkort tellen tot en met 10. We leren tellen tot en met 10 met sprongen van 2.
  • Rekenhandelingen verwoorden door de juiste hoeveelheidsbegrippen (rangtelwoorden) te gebruiken: ‘eerste tot en met tiende, middelste, laatste’.
  • Een rangorde (tot en met tiende) aanduiden en verwoorden (ordinaal tellen) als begin en richting zijn afgesproken.
  • Weten dat een natuurlijk getal een code kan aanduiden.

In onze poppenkamer staat een telefoon en daarbij ligt een lijst met de namen van de kleuters en daarbij de telefoonnummers van mama en/of papa. Op deze manier ervaren de kleuters dat cijfers ook een code kunnen vormen van bijvoorbeeld een telefoonnummer.

Na ons thema krijgen de kleuters hun cijferboekje mee naar huis. Zo kennen jullie ook de juiste schrijfwijze. Als de kleuters thuis zelf cijfertjes schrijven is het belangrijk dat ze dit op de juiste manier doen. Als ze de cijfers nu verkeerd vormen blijven ze dat immers ook vaak doen in het 1ste leerjaar.

Tijdens deze weken nemen we ook de CITO testen van ordenen (wiskunde) af. We nemen deze test steeds af in de voormiddag en in kleine deeltjes zodat de kleuters zich gedurende korte tijd goed kunnen concentreren. Je hoeft hier thuis helemaal niets extra voor te doen, integendeel dit kan de kleuters alleen maar stress opleveren.

Belangrijke data:

  • Donderdag 11/1: zwemmen
  • Woensdag 24/1: pedagogische studiedag (geen school voor de leerlingen)
  • Donderdag 25/1: zwemmen

Ik kijk al uit naar deze leerrijke weekjes…

Groetjes,
juf Sofie

Komt jouw kapoen ook naar onze school?