Veilig naar school fietsen

Als school dragen wij de veiligheid van onze kinderen hoog in het vaandel. We zorgen voor een actieve verkeers- en mobiliteitseducatie, niet alleen tijdens de verkeersweken maar het hele jaar door.

Er is ons de voorbije weken verschillende keren gemeld dat kinderen op weg van en naar school door het rood licht fietsen, naast elkaar fietsen waar het gevaarlijk is en het niet zo nauw nemen met de verkeersregels.

Graag willen we daarom vragen dat jullie als ouders jullie kinderen ook nog eens wijzen op de gevaren van het verkeer en op het belang van het naleven van de verkeersregels. Alleen samen kunnen we voor een veilige schoolomgeving zorgen.

Want kinderen moeten leren om veilig en bewust deel te nemen aan het verkeer. Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. Kinderen leren het verkeer alleen maar goed inschatten als ze er ook regelmatig zelf aan deelnemen. 

Het moment waarop kinderen alleen naar school kunnen fietsen, verschilt van kind tot kind - en van route tot route. In een rustige omgeving zal een kind er eerder aan toe zijn om de route zelfstandig te fietsen. Maar ook een drukkere omgeving kan voor een ervaren fietsertje geen probleem vormen. En ervaring krijg je door zoveel mogelijk te oefenen! 

Een goede fietsvaardigheid ontwikkelen kinderen door vaak te fietsen. Een goede fietsvaardigheid in het verkeer ontwikkelen kinderen pas tussen 10 en 12 jaar. 

We geven ook nogmaals mee dat er pas toezicht is aan de oversteekplaatsen en op de speelplaats vanaf een kwartier voor de aanvang van de lessen.
Onze fluo-actie 'Helm op, fluo top' - waarbij het dragen van een fluohesje verplicht is voor alle leerlingen en leerkrachten - duurt nog tot aan de paasvakantie. Want ook zichtbaarheid in het verkeer is zeer belangrijk.

Alvast bedankt voor jullie medewerking. Samen houden we het veilig.

Komt jouw kapoen ook naar onze school?