Verkeersweken: 9 tot en met 20 mei 2022

Tijdens onze verkeersweken organiseren we enkele activiteiten die aansluiten bij een actieve verkeers- en mobiliteitseducatie. We willen vooral de nadruk leggen op doe-activiteiten om zo de mogelijkheid te creëren om het reeds aangeleerde gedrag toe te passen.
Daarom roepen we woensdagen 11 mei en 18 mei 2022 uit tot autoluwe schooldagen.
We verwachten iedereen met de fiets, fluovestje én fietshelm of te voet met fluovestje op school.
 
Door middel van een spel willen we de kinderen aansporen om per fiets of te voet naar school te komen. Gedurende de verkeersweken verdienen de leerlingen die per fiets of te voet komen, een stip. De stippen worden op een klasposter gekleefd. Hoe voller de poster, hoe meer beloningen voor de kinderen.
Kinderen van de lagere school worden tijdens de verkeersweken in de opvang per fiets opgehaald door een leerkracht. Inschrijven kan via onderstaand strookje.

Fietsvaardigheden oefenen we tijdens de turnlessen.
Daarnaast oefenen de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar tijdens het project ‘Meester op de fiets’.
De leerlingen van het 4de leerjaar werken rond de Dode Hoek en brengen een bezoek aan het verkeerspark van Kessel-lo. Zij nemen ook deel aan het voetgangersexamen.
De leerlingen van het 5de leerjaar maken een fietstocht onder begeleiding van de politie.
Voor de leerlingen van het 6de leerjaar is er een fietsexamen.
 
Niet alleen deze weken werken we in onze school actief rond mobiliteit. Als school vinden wij verkeersveiligheid zeer belangrijk, ook doorheen het schooljaar.
We willen langs deze weg nogmaals oproepen om je kinderen niet te vroeg naar school te laten komen. Er is pas toezicht aan de oversteekplaatsen en op de speelplaats vanaf een kwartier voor aanvang van de lessen!! 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INSCHRIJVEN OPHALEN IN OPVANG MET DE FIETS
______________________________________________ (naam/namen leerling(en))
 

van de opvang naar school (’s morgens) van school naar de opvang (’s avonds -‘s middags)
O 9 mei
O 10 mei
O 11 mei
O 12 mei
O 13 mei
O 16 mei
O 17 mei
O 18 mei
O 19 mei
O 20 mei
 
O 9 mei
O 10 mei
O 11 mei
O 12 mei
O 13 mei
O 16 mei
O 17 mei
O 18 mei
O 19 mei
O 20 mei
 
       

Handtekening ouders

...........................................

Komt jouw kapoen ook naar onze school?